Afspraken

Spreekuur op afspraak
Dagelijks is er spreekuur behalve woensdagmiddag.
U kunt daarvoor op werkdagen bellen tussen 08.00 en 09.30 uur

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.
Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid  van uw  klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur
Voor korte medische vragen en uitslagen kunt u  gebruik maken van het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 13.00 en 13.30 uur. U krijgt dan de huisarts of de Physician assistant aan de telefoon.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Vermeld het bij het maken van de afspraak, we reserveren dan meer tijd in de agenda. Standaard wordt 10 minuten gereserveerd per afspraak.

Visite
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt .Omdat er in de praktijk echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn verdient het in de meeste gevallen de voorkeur om naar de praktijk te komen.

Visites aanvragen graag tussen 08.00 en 09.30 uur. Uitgezonderd uiteraard de spoedeisende zaken.

Overige vragen
Voor overige vragen zijn wij op werkdagen te bereiken van 11.00 - 12.30u, 13.30 - 15.30u en van 16.30 - 17.00u.