Assistente

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, huisbezoeken, praktijkondersteuning en het assistente spreekuur.
Voor het assistente spreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken, tussen 08.00 - 09.30u. 

De assistente kan u helpen met:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Bloed afnemen
 • Gehoortesten 
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Het maken van ECG's ('hartfilmpjes')
 • Het verrichten van Doppler onderzoek (een vaatonderzoek van de benen )
 • Zwachtelen en tapen
 • Verstrekken van informatie