Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartspraktijk Geboers


Huisartspraktijk Geboers

Flevolaan 16
8312 AN Creil
Telefoon: 0527-274365
Fax: 0527-274118

huisartspraktijkgeboers.praktijkinfo.nl


Spoedgevallen

BIJ LEVENSBEDREIGENDE SPOED BELT U 112

Spoedlijn: 0527 27 43 65, keuze 1


Heeft u overdag zeer dringende medische hulp nodig, dan kunt u gebruik maken van dit nummer. 
Gebruik dit nummer dus alleen voor spoedgevallen en houd de lijn niet onnodig bezet. 

Buiten de normale openingstijden (dus in de avond, nacht en weekend) kunt u bellen met de Huisartsenpost. 
Tel. 0900 - 333 6 333, uitsluitend na telefonisch contact.

Adres: Urkerweg 4 te Emmelorod 

Openingstijden

Openingstijden praktijk

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00u
Tussen de middag is de praktijk gesloten van 12:30 tot 13:30u

 

Openingstijden Apotheek

Elke werkdag van 11.30 uur tot 12.00 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur. Voor spoedrecepten kunt u de gehele dag terrecht.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om tijdens de openingstijden de medicatie op te halen vragen wij u vooraf te bellen. 

Buiten onze openingstijden, kunt u met spoedrecepten terrecht bij:

Spoedapotheek Emmeloord
Urkerweg 4
Tel. 0515 488055
Graag vooraf bellen.

Afspraken

Spreekuur op afspraak
Dagelijks is er spreekuur behalve woensdagmiddag.
U kunt daarvoor op werkdagen bellen tussen 08.00 en 09.30 uur

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.
Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid  van uw  klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur
Voor korte medische vragen en uitslagen kunt u  gebruik maken van het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 13.00 en 13.30 uur. U krijgt dan de huisarts of de Physician assistant aan de telefoon.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Vermeld het bij het maken van de afspraak, we reserveren dan meer tijd in de agenda. Standaard wordt 10 minuten gereserveerd per afspraak.

Visite
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt .Omdat er in de praktijk echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn verdient het in de meeste gevallen de voorkeur om naar de praktijk te komen.

Visites aanvragen graag tussen 08.00 en 09.30 uur. Uitgezonderd uiteraard de spoedeisende zaken.

Overige vragen
Voor overige vragen zijn wij op werkdagen te bereiken van 11.00 - 12.30u, 13.30 - 15.30u en van 16.30 - 17.00u.


Avond, nacht en weekend

Huisartsenpost

De waarneming 's avonds (na 17.00u), 's nachts, in het weekend en op feestdagen is geregeld door de huisartsenpost.
Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van de Noordoostpolder, Urk, Blokzijl, St.Jansklooster en Vollenhove samen.

Tel: 0900-3336333

Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. 


Adres huisartsenpost

Huisartsenpost Emmeloord
Urkerweg 4 (Antonius ziekenhuis)
8303 BX Emmeloord
 
 
 
 

Assistente

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, huisbezoeken, praktijkondersteuning en het assistente spreekuur.
Voor het assistente spreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken, tussen 08.00 - 09.30u. 

De assistente kan u helpen met:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Bloed afnemen
 • Gehoortesten 
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Het maken van ECG's ('hartfilmpjes')
 • Het verrichten van Doppler onderzoek (een vaatonderzoek van de benen )
 • Zwachtelen en tapen
 • Verstrekken van informatie

Andere spreekuren

Naast het gewone spreekuur bieden wij ook overige spreekuren aan. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assitente. 

 • Wrattenspreekuur: dageijks kunt u bij de assistente terrecht voor het aanstippen van wratten. 
 • Astma/COPD: op woensdagmiddag kunt u bij de assistente terrecht voor een spirometrie. 
 • Diabetische zorg: door de huisarts of physician assistant. 
 • hypertensie controle: door de huisarts of physician assistant. 
 • Ouderenvisites: verzorgd door de assistente of POH GGZ, dit kan plaatsvinden bij u thuis, of in de praktijk. 
 • Begeleiding bij stoppen met roken: verzorgd door de huisarts of physician assistant. 
 • Begeleiding bij afvallen: verzorgd door de huisarts of physician assistant. De controle voor het gewicht wordt geregeld door de assitente.